Obchodní podmínky

Stránky neslouží jako eshop, ale pouze jako prezentace mých osobních dovedností.

Své produkty vyrábím na základě konkrétní domluvy. Pokud není stanoveno jinak.

Vždy je však nutné mě předem kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Platba:

Platbu za zboží  je možné provést pouze bankovním převodem. Poštovné bude vypočítáno dle tarifu zvolené přepravní společnosti. Platba proběhne na základě  faktury zaslané na email uvedený při závazném objednání zboží.

Výrobky nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích a nepodléhají homologaci podle příslušného zákona.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost 21.01.2020.

Změny Obchodních podmínek vyhrazeny.